Archive

Posts Tagged ‘писмо’

Трибина – Ћирилично писмо у тржишним комуникацијама, на овогодишњем Сајму књига

новембар 1, 2016 Оставите коментар
Са трибине о ћирилици

Са трибине о ћирилици

Ћирилица је стуб националног и културног идентитета

Прочитај више…

Брисање трагова српског језика

октобар 13, 2016 Оставите коментар

cirilica ilustracija1Све што је везано за јавни сектор у Црној Гори, потом новине, часописи, медији, портали, путокази, називи улица итд., све иза чега стоји држава, потпуно је окупирано латиницом

Прочитај више…

Српски језик у сосу

септембар 29, 2016 Оставите коментар

man-eats-words

Састојци:  О кеј, бенефит, спочитавати, Латиница, Права мањина

Прочитај више…

Некада су ћирилицу склањали ради југословенства, сада је склањају ради ЕУ

септембар 16, 2016 Оставите коментар
Синиша Стефановић

Синиша Стефановић

Молим онога ко буде одлучивао о положају ћирилице у будућем уставу Србије, да разуме да је стандард наше ћирилице успоставио Растко Немањић и нека добро размисли да ли је већи од Светог Саве, па тај стандард да мења

Прочитај више…

Ћирилица у Вуковару мора, а у Србији не

септембар 8, 2016 Оставите коментар
Америчка фирма „Smith Premier“ је још 1909. године израдила писаћу машину са српским ћириличним словима. Једна америчка гаража и данас чува примерак из 1909. године. Фото: Чувари ћирилице

Америчка фирма „Smith Premier“ је још 1909. године израдила писаћу машину са српским ћириличним словима. Једна америчка гаража и данас чува примерак из 1909. године. Фото: Чувари ћирилице

Бринемо се о српском писму у другим државама. Вређа нас када се наше достојанство не поштује. А да ли водимо рачуна о националном идентитету у својој Србији? Прочитај више…

Цртица о ЕУ и двоазбучности у Србији

Сале-није-овдјеПоловином 2013. године Влади Србије стигао је нови услов ЕУ за додељивање „датума“: на захтев земаља, које нису у овој вести именоване, тражи се од Србије да се одрекне латинице као једног од тзв. „равноправних писама“, јер не постоји ни једна друга чланица ЕУ која има два писма. Такав захтев усклађен је наводно са потребом културне равноправности свих држава чланица ЕУ. Прочитај више…

Примање хришћанства преко глагољице и ћирилице

cirilica ilustracija1Раз­вој ћи­ри­лич­ке пи­сме­но­сти код Ср­ба у ве­зи је са ве­ли­ким кул­тур­ним пре­о­кре­том у раз­во­ју сло­вен­ских кул­ту­ра у IX ве­ку, ка­да су Сло­ве­ни по­че­ли при­ма­ти бо­го­слу­же­ње на ста­ро­сло­вен­ском је­зи­ку. Го­ди­не 862. мо­рав­ски кнез Рас­ти­слав (846–870) обра­тио се ви­зан­тиј­ском ца­ру Ми­хај­лу III да мо­рав­ској зе­мљи по­ша­ље хри­шћан­ске ми­си­о­на­ре ко­ји зна­ју сло­вен­ски је­зик.

Прочитај више…

Шездесет година после Новосадског договора и србска језичка политика данас

Америчка фирма „Smith Premier“ је још 1909. године израдила писаћу машину са српским ћириличним словима. Једна америчка гаража и данас чува примерак из 1909. године. Фото: Чувари ћирилице

Америчка фирма „Smith Premier“ је још 1909. године израдила писаћу машину са српским ћириличним словима. Једна америчка гаража и данас чува примерак из 1909. године. Фото: Чувари ћирилице

„Кажу нам – не можете са ћирилицом у Европску унију – ту лекцију, наши асимилационисти сигурно нису научили у ЕУ, јер ЕУ одлучно заступа очување језичке разноликости.“ (Андреј Фајгељ) Прочитај више…