Архива

Archive for the ‘чирилица’ Category

Ћирилићни брозопис у средњовековној Босни

април 22, 2016 Оставите коментар

CIRILICA (2)Брзописни тип ћирилице који се формирао у дворској или државној канцеларији за владавине краља Милутинапостао је у току XIV века општим канцеларијским писмом за акта писана на нашем језику у дубровачкој, а доцније и у босанској државној канцеларији, за владавине Твртка I.

Прочитај више…

Advertisements

Српски језик убијају, зар не

април 20, 2016 Оставите коментар

srbija cirilicaТо што је при­спе­ћем та­ко­зва­них ме­ђу­на­род­них сна­га, срп­ски је­зик, уме­сто да слу­жи ко­му­ни­ка­ци­ји, по­стао сред­ство иден­ти­фи­ка­ци­је љу­ди с ци­љем њи­хо­вог кид­на­по­ва­ња, из­го­на и уби­ја­ња, „по­спре­ма­че” ту­ђих исто­ри­ја и кул­ту­ра ни нај­ма­ње ни­је за­бри­ну­ло, на­про­тив, не­по­чи­ни­те­љи су ре­дов­но на­гра­ђи­ва­ни.

Прочитај више…

Иван Клајн и србистика

април 18, 2016 1 коментар
Иван Клајн

Иван Клајн

Иван Клајн је доктор филолошких наука, редовни професор Филолошког факултета у Београду, на Катедри за италијанистику,  у пензији је од 2002. г., редовни је члан САНУ и члан је следећих одбора у Одељењу језика (?!) и књижевности САНУ: Одбор за Речник српскохрватског (?!) књижевног и народног језика, Одбор за српски језик у светлу лингвистичких теорија, Одбор за Етимолошки речник српског језика, Одбор за српски језик и књижевност у поређењи са другим језицима и књижевностима; главни и одговорни уредник је гласила Матице српске „Језик (?!) данас“…

Прочитај више…

Српски језик и ћирилица на Косову и Метохији

април 13, 2016 Оставите коментар
Голуб Јашовић. Фото: umetnostzivota.net

Голуб Јашовић. Фото: umetnostzivota.net

Са др Голубом Јашовићем о српском језичком хаосу на Косову и Метохији: Незнање квари језик Прочитај више…

Запостављена ћирилица

април 13, 2016 Оставите коментар

cirilica3Није спорно да је ћирилица запостављена. Да замире као што нам села нестају. Као што је све мањи број деце која се у Србији рађају. Ћирилица је писмо српског језика од 12. века, од Мирослављевог јеванђеља.

Прочитај више…

Однос према ћирилици као значајан елеменат србског самопоништавања

април 11, 2016 1 коментар
Карикатура: Горан Дивац/Новости

Карикатура: Горан Дивац/Новости

Проф. др Мило Ломпар је у својој сјајној књизи „Дух самопоништавања“ дао истинску анализу стања духа нације србске: тииитоистички југославени и досманлијско-неодосманлијски неолиберални властодршци оболели су од хрватофилије и они примењују хрватски културни образац путем другосрбијанске филозофије србског духа самопоништaвања и примене хрватског становишта. Прочитај више…

Ћирилична амбалажа би смањила увоз свега и свачега

април 4, 2016 2 коментара
Пример из комшилука. Фото: Flickr

Пример из комшилука. Фото: Flickr

Отпор идеји о ћириличној амбалажи је већи него што смо очекивали, а поента употребе ћириличног писма на паковањима производа је да смањимо увоз свега и свачега, каже маркетиншки експерт Жозеф Иван Лончар. Прочитај више…

Стање Србског језика и његовог писма данас

април 1, 2016 4 коментара
Карикатура: Горан Дивац/Новости

Карикатура: Горан Дивац/Новости

Стање Србског језика и његовог писма је жалосно! Власт не примењује Устав ни у питањима пресудним за државни суверенитет и интегритет, а камоли у области званичног језика и писма Срба.  Прочитај више…