Све јаснији национални захтјеви Срба у БиХ могли су се чути још 1860. године. У Сарајеву на прослави  Св. Саве између осталога је истакнуто да „наше славно отачество Србија, ми српски народ, ми смо дужни да учимо јер је то нашим старим Србима завјештао наш просветитељ свети Саво“. Школска слава Св. Сава почела се прослављати у БиХ 1851. године.


Аустријски људи су још прије запосједања Босне и Херцеговине прикупљали податке о стању у овом дијелу Балкана. Анонимни извјештач је 1869. године писао у Беч: „Као што знадете, (у Босни) има 510.000 православних, који се признавају да су Срби, 185.000 католиках, који не знаду за своје народни име…“.

Sonja M. Dujmović, Sarajevska srpska čaršija 1918-1941. – između tradicije i modernizacije, doktorska disertacija, Beograd 2015.

Приредио: Борис Радаковић
Извор: Срби у БиХ

Предлог Магацин-а:

Како је измишљено Бошњаштво

босна и херцеговина, идентитет, свети сава, Срби, српство
http://www.magacinportal.org/2017/06/06/crtice-o-srpskom-identitetu-u-bih-proslava-sv-save-u-sarajevu/